Almacéns xestionados por voz Vocollect. Warnier/JSV

Sesións demostradoras individuais
Descrición:

Só en liña por streaming
 
Demostración de como a Tecnoloxía de Almacéns Xestionados coa Voz VOCOLLECT pode axudar en gran medida a mellora dos procesos loxísticos das empresas a eliminación de erros, mellora da ergonomía e seguridade dos traballadores e por suposto un gran aumento da produtividade dos mesmos, de media entre un 20 e un 30% dando un gran salto cara a INDUSTRIA 4.0 de maneira segura e coa máxima garantía de éxito. O que non se mide non se pode mellorar.

 
 

 

 

PROGRAMA:

  • Presentación compañía
  • Introdución á tecnoloxía de Almacéns Xestionados por Voz
  • Explicación dun caso de éxito
  • Preguntas dos asistentes

 

IMPARTE:

Warnier
Empresa galega que leva desenvolvendo proxectos de Loxística e Mobilidade dende hai 20 anos. Contan cun excelente equipo técnico con experiencia demostrada na realización de proxectos loxísticos e moveis na maioría de sectores en moitas empresas referentes nos seus respectivos sectores como DISTRIBUCION, AUTOMOCION, PEIXE, CONXELADOS, ENERXIA, etc.
Dispoñen das tecnoloxías axeitadas de cara a dar solucións ou mellora de procesos nas áreas de referencia
ALMACEN, PRODUCCION, TRAZABILIDADE, XESTIÓN DE RUTAS, PREVENTA, AUTOVENTA, INSPECCIONS, CRM, etc.
 

Tamén che pode interesar

Re-acciona: Deseña o teu itinerario de mellora competitiva. Impulsando a competitividade das pemes e a industria galega

Re-acciona, é un programa conxunto de Igape, Amtega e Gain, que comprende un esquema de servizos de mellora da competitividade empresarial, nacido para capacitar as pemes ante os novos retos do mercado, dotándoas dun valor engadido que permita acelerar os seus procesos de mellora e incorporar novos coñecementos ás súas estruturas. O programa dispón dun total de 15 servizos ao redor de catro eixes de competitividade: a estratexia, a profesionalización, a dixitalización e a innovación. Ver máis

Boletín dixital

Login
Aviso Legal
Boletín do Centro Demostrador TIC Galicia (en galego)
Boletín del Centro Demostrador TIC Galicia (en castellano)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable do tratamento:

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

Finalidades do tratamento:

Tramitar súa solicitude de alta como subscritor/a do boletín dixital do Centro Demostrador TIC da Amtega.

Lexitimación para o tratamento:

Consentimento da persoa interesada..

Destinatarios dos datos:

Non se prevén comunicacións a terceiros.

Exercicio de dereitos:

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos.

Contacto delegado/a de protección de datos e máis información:

CAPTCHA
Esta pregunta faise para comprobar que é vostede unha persoa real e impedir o envío automatizado de mensaxes lixo.
16 + 1 =
Resolva este simple problema matemático e escriba a solución; por exemplo: Para 1+3, escriba 4.
Consultar os boletins anteriores