Telecontrol, o paso posterior ao teletraballo. Muutech

Sesións demostradoras individuais
Descrición:

Só en liña por streaming
 
Debido á situación actual orixinada pola aparición da COVID-19, moitas empresas optaron por implementar solucións de teletraballo entre os seus traballadores. Esta nova situación require a necesidade do control en remoto de recursos, persoas e, en moitos casos, tamén de maquinaria. Unha ferramenta de monitorización resolve todos estes problemas e prove ao empresario ou responsable de departamento dunha forma sinxela de ter unha xestión remota ou telecontrol dos seus procesos e sistemas críticos. 
 
 

 

 

PROGRAMA:

  • O problema da xestión remota (telecontrol)
  • O problema dos datos
  • Que é unha plataforma de monitorización e como axuda a solventar estes problemas
  • Novas necesidades e solucións que aporta a monitorización na "nova normalidade"
  • Casos de éxito

 

IMPARTE:

Muutech Monitoring Solutions S.L.
Muutech é unha empresa que brinda solucións de monitorización e supervisión avanzada enfocada, ademais de a contornas e sistemas da información, a contornas industriais e de produción. Minerva é a súa plataforma de monitorización baseada en estándares de software libre, así como desenvolvementos propios, cuxa misión é a recollida e visualización de datos de forma sinxela provenientes de diferentes fontes: máquinas industriais, autómatas, sensores, ERP, bases de datos, servidores, equipos de rede, etc.
Grazas a todo esto e a súa experiencia na industria e nas comunicacións, en Muutech ofrecen solucións personalizadas “chave en man” para necesidades de negocio onde a recollida de datos sexa importante e unha simple visualización destes, sirva para a mellora de procesos e para a rendabilidade dentro da empresa.
 

Tamén che pode interesar

Re-acciona: Deseña o teu itinerario de mellora competitiva. Impulsando a competitividade das pemes e a industria galega

Re-acciona, é un programa conxunto de Igape, Amtega e Gain, que comprende un esquema de servizos de mellora da competitividade empresarial, nacido para capacitar as pemes ante os novos retos do mercado, dotándoas dun valor engadido que permita acelerar os seus procesos de mellora e incorporar novos coñecementos ás súas estruturas. O programa dispón dun total de 15 servizos ao redor de catro eixes de competitividade: a estratexia, a profesionalización, a dixitalización e a innovación. Ver máis

Boletín dixital

Login
Aviso Legal
Boletín do Centro Demostrador TIC Galicia (en galego)
Boletín del Centro Demostrador TIC Galicia (en castellano)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable do tratamento:

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

Finalidades do tratamento:

Tramitar súa solicitude de alta como subscritor/a do boletín dixital do Centro Demostrador TIC da Amtega.

Lexitimación para o tratamento:

Consentimento da persoa interesada..

Destinatarios dos datos:

Non se prevén comunicacións a terceiros.

Exercicio de dereitos:

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos.

Contacto delegado/a de protección de datos e máis información:

CAPTCHA
Esta pregunta faise para comprobar que é vostede unha persoa real e impedir o envío automatizado de mensaxes lixo.
1 + 0 =
Resolva este simple problema matemático e escriba a solución; por exemplo: Para 1+3, escriba 4.
Consultar os boletins anteriores