DemosXWeb: Xestión, Recadación e Inspección de Ingresos para as Administracións Locais

Sesións demostradoras individuais
Descrición:

Só en liña por streaming

Na sesión abordarase a solución GTB para realizar unha xestión de ingresos eficiente, cumprir coa normativa e realizar unha mellora económica sen subir as tarifas ademais de realizar unha optimización e mellora dos servizos aos cidadáns
 
 

 

Para asistir presencialmente a esta actividade acceda ao seu Espazo Empresa e Profesionais.

PROGRAMA:

  • Como organizar a xestión de Ingresos nun Concello.
  • Requisitos e software para a Xestión Tributaria.
  • Tipos de Implantación dun software de Xestión Tributaria
  • Implantación en Concellos con Tributos Delegados.
  • Implantación en Concellos que queren xestionar todos os seus Ingresos.
  • Ferramentas de comunicación cos contribuíntes: A Oficina Virtual Tributaria.
  • Augas de Galicia. A liquidación do Canon da auga.
  • A Inspección de Taxas, sistemas e ferramentas para realizala.
  • A ATRIGA (Axencia Tributaria de Galicia) como colaborador na Recadación Executiva.
  • As Deputacións como colaboradores na Recadación Executiva.

 

ORGANIZA E IMPARTE:

SRM (Soluciones de Recaudación Municipal)
 

Empresa dedicada á xestión, recadación e inspección de Tributos Locais e á organización de sistemas de xestión de ingresos para as Administracións Públicas.

Etensis (Soluciones de Recaudación Municipal)

Empresa dedicada ás Tecnoloxías da Información e Telecomunicacións, Desenvolvedora do software de Xestión Tributaria GTB> para Administracións Públicas.

Tamén che pode interesar

Reacciona-TIC, axudas para a dixitalización empresarial e a industria 4.0

Igape e a Amtega poñen en marcha un programa de axudas cuxo obxectivo é a mellora da competitividade das empresas a través de sete servizos TIC: Diagnose da aplicación de solucións dixitais, Aplicación de solucións en mobilidade, Aplicación de solucións dixitais para a mellora da xestión, Estratexias de marketing dixital, Diagnose das capacidades e aplicacións das solucións Industria 4.0, Posta en marcha de solucións Industria 4.0 e Xeración de modelos e simulación industrial. Ver máis

Boletín dixital