DemosXWeb: Xestión, Recadación e Inspección de Ingresos para as Administracións Locais

Sesións demostradoras individuais
Descrición:

Só en liña por streaming

Na sesión abordarase a solución GTB para realizar unha xestión de ingresos eficiente, cumprir coa normativa e realizar unha mellora económica sen subir as tarifas ademais de realizar unha optimización e mellora dos servizos aos cidadáns
 
 

 

PROGRAMA:

  • Como organizar a xestión de Ingresos nun Concello.
  • Requisitos e software para a Xestión Tributaria.
  • Tipos de Implantación dun software de Xestión Tributaria
  • Implantación en Concellos con Tributos Delegados.
  • Implantación en Concellos que queren xestionar todos os seus Ingresos.
  • Ferramentas de comunicación cos contribuíntes: A Oficina Virtual Tributaria.
  • Augas de Galicia. A liquidación do Canon da auga.
  • A Inspección de Taxas, sistemas e ferramentas para realizala.
  • A ATRIGA (Axencia Tributaria de Galicia) como colaborador na Recadación Executiva.
  • As Deputacións como colaboradores na Recadación Executiva.

 

ORGANIZA E IMPARTE:

SRM (Soluciones de Recaudación Municipal)
 

Empresa dedicada á xestión, recadación e inspección de Tributos Locais e á organización de sistemas de xestión de ingresos para as Administracións Públicas.

Etensis (Soluciones de Recaudación Municipal)

Empresa dedicada ás Tecnoloxías da Información e Telecomunicacións, Desenvolvedora do software de Xestión Tributaria GTB> para Administracións Públicas.

Tamén che pode interesar

Re-acciona: Deseña o teu itinerario de mellora competitiva. Impulsando a competitividade das pemes e a industria galega

Re-acciona, é un programa conxunto de Igape, Amtega e Gain, que comprende un esquema de servizos de mellora da competitividade empresarial, nacido para capacitar as pemes ante os novos retos do mercado, dotándoas dun valor engadido que permita acelerar os seus procesos de mellora e incorporar novos coñecementos ás súas estruturas. O programa dispón dun total de 15 servizos ao redor de catro eixes de competitividade: a estratexia, a profesionalización, a dixitalización e a innovación. Ver máis

Boletín dixital

Login
Aviso Legal
Boletín do Centro Demostrador TIC Galicia (en galego)
Boletín del Centro Demostrador TIC Galicia (en castellano)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable do tratamento:

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

Finalidades do tratamento:

Tramitar súa solicitude de alta como subscritor/a do boletín dixital do Centro Demostrador TIC da Amtega.

Lexitimación para o tratamento:

Consentimento da persoa interesada..

Destinatarios dos datos:

Non se prevén comunicacións a terceiros.

Exercicio de dereitos:

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos.

Contacto delegado/a de protección de datos e máis información:

CAPTCHA
Esta pregunta faise para comprobar que é vostede unha persoa real e impedir o envío automatizado de mensaxes lixo.
5 + 1 =
Resolva este simple problema matemático e escriba a solución; por exemplo: Para 1+3, escriba 4.
Consultar os boletins anteriores