Vixilancia TIC

Destinatarios: Empresas que desenvolvan ou vaían a desenvolver unha actividade industrial produtiva, se o seu obxecto social refírese a actividades encadradas na Sección C - Divisións 10 a 32 de CNAE
Período de execución: Prazo de presentación de solicitudes ata o 29 de setembro de 2017
Entidade/s promotoras: Secretaría Xeral de Industria e da Peme (SGIPEME) do Ministerio de Economía, Industria e Competitividade
reaccionaTIC
Destinatarios: Autónomos, microempresas, pequenas e medianas empresas de calquera sector
Período de execución: Ata mediados de 2018
Entidade/s promotoras: Amtega e Igape
xunta
Destinatarios: A empresas e autónomos situados en zonas illadas do rural galego
Período de execución: Presentación de solicitudes ata o 20 de abril de 2017
Entidade/s promotoras: Xunta de Galicia
red.es
Destinatarios: Entidades que desenvolven proxectos integrais de emprego no ámbito das Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) e a Economía Dixital
Período de execución: A convocatoria está aberta ata o 9 de marzo
Entidade/s promotoras: Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital
Destinatarios: Empresas privadas, incluídas as persoas autónomas, con domicilio social, fiscal e centro de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia
Período de execución: O prazo de presentación de solicitudes remata o 30 de setembro de 2016
Entidade/s promotoras: Consellería de Economía, Emprego e Industria

Tamén che pode interesar

Re-acciona: Deseña o teu itinerario de mellora competitiva. Impulsando a competitividade das pemes e a industria galega

Re-acciona, é un programa conxunto de Igape, Amtega e Gain, que comprende un esquema de servizos de mellora da competitividade empresarial, nacido para capacitar as pemes ante os novos retos do mercado, dotándoas dun valor engadido que permita acelerar os seus procesos de mellora e incorporar novos coñecementos ás súas estruturas. O programa dispón dun total de 15 servizos ao redor de catro eixes de competitividade: a estratexia, a profesionalización, a dixitalización e a innovación. Ver máis

Boletín dixital

Login
Aviso Legal
Boletín do Centro Demostrador TIC Galicia (en galego)
Boletín del Centro Demostrador TIC Galicia (en castellano)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable do tratamento:

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

Finalidades do tratamento:

Tramitar súa solicitude de alta como subscritor/a do boletín dixital do Centro Demostrador TIC da Amtega.

Lexitimación para o tratamento:

Consentimento da persoa interesada..

Destinatarios dos datos:

Non se prevén comunicacións a terceiros.

Exercicio de dereitos:

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos.

Contacto delegado/a de protección de datos e máis información:

CAPTCHA
Esta pregunta faise para comprobar que é vostede unha persoa real e impedir o envío automatizado de mensaxes lixo.
1 + 2 =
Resolva este simple problema matemático e escriba a solución; por exemplo: Para 1+3, escriba 4.
Consultar os boletins anteriores