Vixilancia TIC

Destinatarios: Pemes
Período de execución: Prazo de presentación de solicitudes ata o 20 de decembro de 2018
Entidade/s promotoras: Ministerio de Economía e Empresa a través de Red.es
Destinatarios: Pemes, autónomos e agrupacións destes
Período de execución: Presentación de solicitudes do 01/06/2018 ate 21/09/2018
Entidade/s promotoras: IGAPE
Destinatarios: A Pymes e autónomos de todo o territorio nacional
Período de execución: Inscripcións: Tui (do 23/05 ao 29/06) Vigo,Pontevedra e Vilagarcía (ata o día 01/06)
Entidade/s promotoras: Cámara de Comercio
Destinatarios: Entidades que desenvolvan plans de formación para persoas traballadoras, principalmente ocupadas.
Período de execución: Prazo de presentación de solicitudes ata o 23 de maio de 2018
Entidade/s promotoras: Red.es
Destinatarios: Cidadáns, empresarios e emprendedores
Período de execución: 6 semanas
Entidade/s promotoras: Amtega, Orange e EOI

Tamén che pode interesar

Re-acciona: Deseña o teu itinerario de mellora competitiva. Impulsando a competitividade das pemes e a industria galega

Re-acciona, é un programa conxunto de Igape, Amtega e Gain, que comprende un esquema de servizos de mellora da competitividade empresarial, nacido para capacitar as pemes ante os novos retos do mercado, dotándoas dun valor engadido que permita acelerar os seus procesos de mellora e incorporar novos coñecementos ás súas estruturas. O programa dispón dun total de 15 servizos ao redor de catro eixes de competitividade: a estratexia, a profesionalización, a dixitalización e a innovación. Ver máis

Boletín dixital

Login
Aviso Legal
Boletín do Centro Demostrador TIC Galicia (en galego)
Boletín del Centro Demostrador TIC Galicia (en castellano)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable do tratamento:

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

Finalidades do tratamento:

Tramitar súa solicitude de alta como subscritor/a do boletín dixital do Centro Demostrador TIC da Amtega.

Lexitimación para o tratamento:

Consentimento da persoa interesada..

Destinatarios dos datos:

Non se prevén comunicacións a terceiros.

Exercicio de dereitos:

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos.

Contacto delegado/a de protección de datos e máis información:

CAPTCHA
Esta pregunta faise para comprobar que é vostede unha persoa real e impedir o envío automatizado de mensaxes lixo.
1 + 0 =
Resolva este simple problema matemático e escriba a solución; por exemplo: Para 1+3, escriba 4.
Consultar os boletins anteriores