Os nosos datos falan. Nolegaltech

Sesións demostradoras individuais
Descrición:

Só por streaming

Porque entendemos que as ferramentas de Big Data están ben, pero que aínda están mellor as dirixidas ao Smart Data. Todas as organizacións teñen datos, pero para sacarlles o partido necesario precisan plataformas que se adapten a elas, e non ao revés. Non ten sentido ter que adaptar unha empresa a unha única ferramenta pechada, cando podes conseguir adaptar esa ferramenta á estrutura de cada empresa.

 
 

 

PROGRAMA:

 • PLAKA 
 • Funcionalidades destacadas
  • Visualización de información
   • Cuador de mandos multiplataforma
   • API Js para acceso ao dato
  • Plataforma de información
   • Xestor de contidos
   • Autenticación personalizable
  • Acceso a datos
   • Acceso á información vía JDBC
   • Virtualización da información
   • API REST para acceso ao dato
   • Auditoría de acceso á información
 

IMPARTE:

Nolegaltech
 

Consultora legal para empresas tecnolóxicas, vencellada á innovación no sector legal e á transformación dixital. Expertos en dereito tecnolóxico, manteñen un LAB para o desenvolvemento de pequenas ferramentas tech que faciliten e aporten valor aos usuarios.

 

Agasol (Asociación de empresas GAlegas de SOftware Libre)
 
Iniciativa de empresas galegas de software libre que se agrupan nunha asociación para intentar acadar maiores oportunidades de negocio, exercer como interlocutoras dun sector en fase expansiva en Galicia e, ao tempo, promover un modelo de sociedade do coñecemento no que resulta clave a liberdade para mellorar os programas informáticos e facer públicos e accesibles eses progresos.

Tamén che pode interesar

Re-acciona: Deseña o teu itinerario de mellora competitiva. Impulsando a competitividade das pemes e a industria galega

Re-acciona, é un programa conxunto de Igape, Amtega e Gain, que comprende un esquema de servizos de mellora da competitividade empresarial, nacido para capacitar as pemes ante os novos retos do mercado, dotándoas dun valor engadido que permita acelerar os seus procesos de mellora e incorporar novos coñecementos ás súas estruturas. O programa dispón dun total de 15 servizos ao redor de catro eixes de competitividade: a estratexia, a profesionalización, a dixitalización e a innovación. Ver máis

Boletín dixital

Login
Aviso Legal
Boletín do Centro Demostrador TIC Galicia (en galego)
Boletín del Centro Demostrador TIC Galicia (en castellano)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable do tratamento:

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

Finalidades do tratamento:

Tramitar súa solicitude de alta como subscritor/a do boletín dixital do Centro Demostrador TIC da Amtega.

Lexitimación para o tratamento:

Consentimento da persoa interesada..

Destinatarios dos datos:

Non se prevén comunicacións a terceiros.

Exercicio de dereitos:

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos.

Contacto delegado/a de protección de datos e máis información:

CAPTCHA
Esta pregunta faise para comprobar que é vostede unha persoa real e impedir o envío automatizado de mensaxes lixo.
7 + 10 =
Resolva este simple problema matemático e escriba a solución; por exemplo: Para 1+3, escriba 4.
Consultar os boletins anteriores