28 Abril 2021
A Axencia Estatal de Investigación publicou a nova convocatoria 2021 de axudas a proxectos de investigación en liñas estratéxicas, en colaboración público-privada
Fuente: https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=6766f8e9ebd09710VgnVCM1000001d04140aRCRD
Trátase dunha nova convocatoria de axudas da Axencia Estatal de Investigación (AEI) incluída no Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica e de Innovación 2021-2023 e no Mecanismo de Recuperación e Resiliencia da UE (Plan de Recuperación), cuxa finalidade é dar resposta aos desafíos identificados nas prioridades temáticas (topics), recollidas no anexo II da convocatoria, mediante o financiamento de proxectos cunha dimensión inter e/ou multidisciplinar relevante, nos que a cooperación científica público-privada sexa constitutiva e valórese o solapamiento entre disciplinas a nivel metodolóxico, conceptual ou teórico.
 
Así mesmo, preténdese dar impulso aos avances no campo de aplicación ao que se dirixen os proxectos, tanto no ámbito científico como no desenvolvemento tecnolóxico e a innovación. As prioridades temáticas recóllense en 23 liñas estratéxicas en diferentes ámbitos científicos e tecnolóxicos.
 
As propostas presentadas deberán referirse a un único tema. Aínda que o contido do proxecto sexa susceptible de dar resposta a máis dun tema, ou ter un carácter transversal, deberá elixirse unha delas para a clasificación do expediente de face á súa análise e avaliación. A proposta avaliarase respecto da definición do tema elixido.
 
Os proxectos non poderán implicar actividades que directa ou indirectamente ocasionen un prexuízo significativo ao medio ambiente (en diante «principio DNSH», polas súas siglas en inglés), de acordo co artigo 17 do Regulamento (UE) 2020/852 do Parlamento Europeo e do Consello de 18 de xuño de 2020 (Regulamento de Taxonomía).
 
Poderán obter a condición de beneficiarias aquelas entidades públicas ou privadas con natureza xurídica propia que estean válidamente constituídas no momento da presentación da solicitude de axuda, que teñan residencia fiscal ou un establecemento permanente en España, e que pertenzan a algunha das categorías que recolle o artigo 5 da convocatoria.
 
A contía máxima destinada a financiar esta convocatoria é de 86.000.000 de euros, sendo 43.000.000 en forma de subvención e 43.000.000 en forma de préstamo. As axudas baixo a modalidade de subvención están financiadas polo Mecanismo de Recuperación e Resiliencia da Unión Europea.
 
O orzamento dos proxectos presentados será dun importe mínimo de 400.000 € e máximo de 2.000.000 €, cunha duración de 3 anos e as temáticas deberán estar aliñadas coas prioridades temáticas e os impactos esperados das mesmas, recollidos no anexo II da orde de convocatoria.
 
O prazo de presentación de solicitudes iniciarase o día 27 de abril e finalizará o día 18 de maio de 2021 ás 14:00 horas (hora peninsular española).

Tamén che pode interesar

Re-acciona: Deseña o teu itinerario de mellora competitiva. Impulsando a competitividade das pemes e a industria galega

Re-acciona, é un programa conxunto de Igape, Amtega e Gain, que comprende un esquema de servizos de mellora da competitividade empresarial, nacido para capacitar as pemes ante os novos retos do mercado, dotándoas dun valor engadido que permita acelerar os seus procesos de mellora e incorporar novos coñecementos ás súas estruturas. O programa dispón dun total de 15 servizos ao redor de catro eixes de competitividade: a estratexia, a profesionalización, a dixitalización e a innovación. Ver máis

Boletín dixital

Login
Aviso Legal
Boletín do Centro Demostrador TIC Galicia (en galego)
Boletín del Centro Demostrador TIC Galicia (en castellano)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable do tratamento:

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

Finalidades do tratamento:

Tramitar súa solicitude de alta como subscritor/a do boletín dixital do Centro Demostrador TIC da Amtega.

Lexitimación para o tratamento:

Consentimento da persoa interesada..

Destinatarios dos datos:

Non se prevén comunicacións a terceiros.

Exercicio de dereitos:

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos.

Contacto delegado/a de protección de datos e máis información:

CAPTCHA
Esta pregunta faise para comprobar que é vostede unha persoa real e impedir o envío automatizado de mensaxes lixo.
11 + 5 =
Resolva este simple problema matemático e escriba a solución; por exemplo: Para 1+3, escriba 4.
Consultar os boletins anteriores