30 Marzo 2020
Ferramentas de teletraballo: Trello
Trello é un programa xestor de proxectos, simple, útil e sinxelo. É unha aplicación multiplataforma, que se pode usar con smartphone, equipo PC, tableta. Inda que dispón dunha versión de pago a súa modalidade gratuíta é moi completa.
 
Ofrece integracións con ferramentas externas, coma Google Drive, Gmail, Dropbox, Slack, Evernote, Map, Calendar, entre outras moitas.
 
Este software permite organizar proxectos en taboleiros dinámicos con listaxes de tarefas, baseándose na metodoloxía áxil, Kanban, que emprega cartóns para xestionar, de maneira visual, a realización de tarefas. 
 
Funcionalidades
 
Como xa indicamos, Trello basease principalmente en taboleiros, aos que representa un proxecto ou lugar no que manter o seguimento do traballo. Dentro dos taboleiros divídense en listaxes, no exemplo da metodoloxía áxil, Kanban, serían estas tres: 
 • Por facer
 • Facendo
 • Feitas
Cada unha das listaxes dispón de cartóns, que son os elementos fundamentais, e que se empregan para plasmar ideas ou tarefas a realizar.
 
Todos estes elementos permiten traballar de xeito dinámico e intuitivo entre todas as persoas do equipo de traballo, asociando cartóns aos responsables de cada tarefa, e visualizando rapidamente o estado da tarefa.
 
Permite infinidade de funcionalidades para mellorar todos estes elementos, como datas de finalización por cartón, visualización dun calendario, integración con ferramentas externas, co correo electrónico, cambios de deseño, enlazar arquivos ou imaxes, creación de checklists, comentarios a cada elemento, entre outros.
 
Vantaxes e inconvenientes
 
Entre as vantaxes de Trello destacan as seguintes:
 • Conta cunha versión gratuíta moi completa.
 • Permite xestionar proxectos dun xeito moi sinxelo.
 • É intuitivo
 • Permite a integración con ferramentas externas.
 • É unha ferramenta moi dinámica que permite encaixar en calquera tipo de organización de traballo.
 • Facilita o traballo en equipo
 • Visualización dun calendario coas datas de entregas intermedias e finais.
Os principais inconvenientes son os seguintes:
 • É necesario ter unha conta de usuario.
 • Como toda ferramenta de xestión de proxectos o seu éxito radica en que realmente sexa empregado polos integrantes do mesmo.
Podes saber máis a través dos seguintes enlaces:
 
 
 

Tamén che pode interesar

Re-acciona: Deseña o teu itinerario de mellora competitiva. Impulsando a competitividade das pemes e a industria galega

Re-acciona, é un programa conxunto de Igape, Amtega e Gain, que comprende un esquema de servizos de mellora da competitividade empresarial, nacido para capacitar as pemes ante os novos retos do mercado, dotándoas dun valor engadido que permita acelerar os seus procesos de mellora e incorporar novos coñecementos ás súas estruturas. O programa dispón dun total de 15 servizos ao redor de catro eixes de competitividade: a estratexia, a profesionalización, a dixitalización e a innovación. Ver máis

Boletín dixital

Login
Aviso Legal
Boletín do Centro Demostrador TIC Galicia (en galego)
Boletín del Centro Demostrador TIC Galicia (en castellano)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable do tratamento:

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

Finalidades do tratamento:

Tramitar súa solicitude de alta como subscritor/a do boletín dixital do Centro Demostrador TIC da Amtega.

Lexitimación para o tratamento:

Consentimento da persoa interesada..

Destinatarios dos datos:

Non se prevén comunicacións a terceiros.

Exercicio de dereitos:

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos.

Contacto delegado/a de protección de datos e máis información:

CAPTCHA
Esta pregunta faise para comprobar que é vostede unha persoa real e impedir o envío automatizado de mensaxes lixo.
5 + 7 =
Resolva este simple problema matemático e escriba a solución; por exemplo: Para 1+3, escriba 4.
Consultar os boletins anteriores