01 Outubro 2018
As microempresas galegas superan á media estatal na contratación de banda larga móbil

• O 72,4% das empresas de menos de 10 empregados optan polas conexións móbiles, 4,3% no último ano e supera a media estatal (72,2%)

• O uso da administración online sitúa ás microempresas galegas no 4º posto do ranking estatal

• O 46,1% das empresas de máis de 10 traballadores ten contratado o acceso a Internet con velocidades de máis de 30 Mbps, un 4,7% máis que o ano anterior

• As empresas de máis de dez empregados están por riba do conxunto do Estado no uso de software de código aberto, redes sociais e no emprego de robótica

As microempresas galegas apostan pola banda larga móbil. O 72,4% das empresas deste segmento contratan este tipo de servizo superando a media estatal. Entre as empresas de 10 e máis empregados, destaca a  incorporación ás novas vangardas tecnolóxicas: robótica, big data e cloud computing.

Esta son algunhas  das conclusións que se extraen da enquisa sobre “O uso das TIC e do Comercio electrónico nas empresas 2017/2018” publicada hoxe polo Instituto Nacional de Estatística (INE) e que vén de analizar o Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia (OSIMGA), adscrito á Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

As microempresas galegas decántanse pola banda larga móbil

Un 68,1% das microempresas galegas contan con conexión a Internet contratada, experimentando un aumento dun 9,2% no último ano, superando o ritmo de crecemento estatal (7,6%)

Entre as microempresas que contan con conexión a Internet, un 80,9% dispón de banda larga fixa e un 72,4% de banda larga móbil. Cabe salientar que a contratación de banda larga móbil entre as microempresas galegas (72,4%) supera a media estatal (72,2%). A banda larga móbil medrou un 4,3% neste segmento empresarial galego, o que sitúa a Galicia na oitava posición no ranking de Comunidades Autónomas.

En relación ao uso das redes sociais: un 33,72% das microempresas galegas con conexión a Internet empregan as redes sociais, o que permite situar as microempresas galegas no oitavo posto no ranking de Comunidades Autónomas neste indicador. A dispoñibilidade de páxina web nas microempresas galegas (30,7%) aumentou un 19,7% e converxe coa media estatal (31,1%)

As micrompresas galegas con conexión a Internet superan en 2,8 puntos a media estatal no que se refire á interacción coas Administracións Públicas a través de Internet, situándose en cuarta posición na comparativa por Comunidades Autónomas: a media galega sitúase nun 74,9%% fronte ao 72,1%% da media estatal.

As empresas galegas de 10 ou máis incrementan a velocidade 

A práctica totalidade das empresas de 10 ou máis asalariados de Galicia dispón de conexión a Internet (98,8%) e banda larga (100%), en valores semellantes á media estatal.

En canto á velocidade de conexión a Internet contratada, máis da metade das empresas galegas de 10 ou máis asalariados (50,5%) conta cunha velocidade entre 2 Mbps e 30 Mbps. Ademais, cabe destacar que o 46,1% das empresas galegas deste segmento ten contratado o acceso a Internet con velocidades de máis de 30 Mbps, un 4,7% máis que o ano anterior.

Un 87,7% das empresas galegas de 10 ou máis empregados empregan software de código aberto, superando lixeiramente á media estatal (87,4%), o que as sitúa no 7º posto no ranking de Comunidades Autónomas neste indicador. 

Respecto ao manexo de redes sociais, con fins empresariais, destaca a porcentaxe de empresas galegas de máis de 10 empregados que emprega esta ferramenta (97,9%) fronte as empresas nacionais (94,9%). 

Robótica, Cloud computing, Big Data

En relación ás tecnoloxías cloud, un 14,5% das empresas galegas de 10 ou máis traballadores compraron algún servizo de Cloud Computing. Tamén cabe salientar  que un 12% das empresas galegas de 10 ou máis empregados utiliza algún tipo de robot, superando lixeiramente a media estatal (11%)

As redes e medios sociais son outro dos fenómenos ligados ás TIC que analiza o OSIMGA a través dos datos do INE. Un 47,2% das empresas galegas de 10 ou máis empregados utilizaron algún tipo de medios sociais (Facebook, Linkedin, Google+, etc), experimentando un incremento do  11,1% no último ano 

As empresas galegas de 10 ou máis asalariados comezan tamén a realizar análises Big Data e actualmente xa un 9,4% destas empresas analizaron Big Data. 

Tamén che pode interesar

Reacciona-TIC, axudas para a dixitalización empresarial e a industria 4.0

Igape e a Amtega poñen en marcha un programa de axudas cuxo obxectivo é a mellora da competitividade das empresas a través de sete servizos TIC: Diagnose da aplicación de solucións dixitais, Aplicación de solucións en mobilidade, Aplicación de solucións dixitais para a mellora da xestión, Estratexias de marketing dixital, Diagnose das capacidades e aplicacións das solucións Industria 4.0, Posta en marcha de solucións Industria 4.0 e Xeración de modelos e simulación industrial. Ver máis

Boletín dixital