Programa TICCámaras

Destinatarios: A Pymes e autónomos de todo o territorio nacional
Período de execución: Inscripcións: Tui (do 23/05 ao 29/06) Vigo,Pontevedra e Vilagarcía (ata o día 01/06)
Entidade/s promotoras: Cámara de Comercio
Descrición:

Apórtanse solucións que farán mellorar a competitividade do teu negocio a través da incorporación de novas tecnoloxías, por exemplo:

  • Ferramentas de produtividade na nube: ERP, CRM (sistema de xestión de clientes), TPV, loT, Big Data, realidade virtual,...
  • Comercio electrónico: web, tenda en liña, pasarela de pagos, facturación electrónica, firma dixital,...
  • Mercadotecnia dixital: posicionamento web, e-mail mercadotecnia, social media, aplicacións móbiles...
     
Este servizo estrutúrase en:
  • Análise de necesidades: os técnicos da Cámara de Comercio analizan o nivel de aproveitamento das tecnoloxías no teu negocio e recoméndanche diferentes opcións de mellora.
  • Implantación de solucións: ti elixes que provedor encargarase do proxecto e as Cámaras de Comercio tramitarán as axudas.

Prezos:

  • Diagnóstico: sen custo para o autónomo ou peme.
  • Implantación do plan: A Cámara subvenciona ata un 70% para investimentos dun máximo de 7.000 € en desenvolvemento tecnolóxico.

Consulta máis información na seguinte ligazón: https://www.camara.es/innovacion-y-competitividad/ticcamaras#modal

Tamén che pode interesar

Re-acciona: Deseña o teu itinerario de mellora competitiva. Impulsando a competitividade das pemes e a industria galega

Re-acciona, é un programa conxunto de Igape, Amtega e Gain, que comprende un esquema de servizos de mellora da competitividade empresarial, nacido para capacitar as pemes ante os novos retos do mercado, dotándoas dun valor engadido que permita acelerar os seus procesos de mellora e incorporar novos coñecementos ás súas estruturas. O programa dispón dun total de 15 servizos ao redor de catro eixes de competitividade: a estratexia, a profesionalización, a dixitalización e a innovación. Ver máis

Boletín dixital

Login
Aviso Legal
Boletín do Centro Demostrador TIC Galicia (en galego)
Boletín del Centro Demostrador TIC Galicia (en castellano)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable do tratamento:

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

Finalidades do tratamento:

Tramitar súa solicitude de alta como subscritor/a do boletín dixital do Centro Demostrador TIC da Amtega.

Lexitimación para o tratamento:

Consentimento da persoa interesada..

Destinatarios dos datos:

Non se prevén comunicacións a terceiros.

Exercicio de dereitos:

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos.

Contacto delegado/a de protección de datos e máis información:

CAPTCHA
Esta pregunta faise para comprobar que é vostede unha persoa real e impedir o envío automatizado de mensaxes lixo.
2 + 17 =
Resolva este simple problema matemático e escriba a solución; por exemplo: Para 1+3, escriba 4.
Consultar os boletins anteriores