Oportunidades na accesibilidade con Software Libre

Xornadas demostradoras
Descrición:

O obxectivo da xornada será facer un percorrido polas solucións tecnolóxicas de accesibilidade  con licenza libre dirixidas a facilitar o uso das novas tecnoloxías a persoas con diversidade funcional.

 

PROGRAMA 


10:00-10:10

PRESENTACIÓN DA XORNADA DEMOSTRADORA.

10:15-11:15 

ACCESIBILIDADE NO ENTORNO DE ESCRITORIO GNOME

  • Alejandro Piñeiro, Coordinador do Equipo de Accesibilidade de Igalia e coordinador do GNOME Accesibility Team da GNOME Foundation. A accesibilidade do escritorio libre GNOME de cara a permitir unha maior inclusión e normalización no posto informático na empresa. Demostración práctica do soporte de accesibilidade empregando o entorno de escritorio GNOME.
11:20-11:40

PAUSA

11:45-12:45 

SOFTWARE LIBRE NA EDUCACIÓN

  • Juana Fernández, Asesora SIEGA-ABALAR. TIC, Accesibilidade e Software Libre na Educación.
  • Rosa María Garrido e Juan Carlos Buño, Instructores de Tiflotecnoloxía e Braille da ONCE. Experiencia coa accesibilidade en software libre para persoas con deficiencia visual.
12:45-13:45

TECNOLOXÍAS LIBRES PARA INTERACCIÓN MULTIMODAL DE USUARIOS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL.

  • Iván Pozuelo, Xestor de proxectos de Wireless Galicia. Presentación proxecto Interacce.
  • Esteban Vázquez, Investigador de Gradiant. Control de ordenador mediante seguimento de mirada e cabeza.  
  • Antonio Cardenal, Doutor en Telecomunicacións do  Grupo de Tecnoloxías Multimedia da Universidade de Vigo. Interacción co ordenador mediante interfaces vocais
13:45-14:00

ROGOS E PREGUNTAS

 

Tamén che pode interesar

Re-acciona: Deseña o teu itinerario de mellora competitiva. Impulsando a competitividade das pemes e a industria galega

Re-acciona, é un programa conxunto de Igape, Amtega e Gain, que comprende un esquema de servizos de mellora da competitividade empresarial, nacido para capacitar as pemes ante os novos retos do mercado, dotándoas dun valor engadido que permita acelerar os seus procesos de mellora e incorporar novos coñecementos ás súas estruturas. O programa dispón dun total de 15 servizos ao redor de catro eixes de competitividade: a estratexia, a profesionalización, a dixitalización e a innovación. Ver máis

Boletín dixital

Login
Aviso Legal
Boletín do Centro Demostrador TIC Galicia (en galego)
Boletín del Centro Demostrador TIC Galicia (en castellano)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable do tratamento:

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

Finalidades do tratamento:

Tramitar súa solicitude de alta como subscritor/a do boletín dixital do Centro Demostrador TIC da Amtega.

Lexitimación para o tratamento:

Consentimento da persoa interesada..

Destinatarios dos datos:

Non se prevén comunicacións a terceiros.

Exercicio de dereitos:

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos.

Contacto delegado/a de protección de datos e máis información:

CAPTCHA
Esta pregunta faise para comprobar que é vostede unha persoa real e impedir o envío automatizado de mensaxes lixo.
5 + 2 =
Resolva este simple problema matemático e escriba a solución; por exemplo: Para 1+3, escriba 4.
Consultar os boletins anteriores