Atendémolo/a

Se vostede desexa enviar unha consulta ou comentario pode:

  • Enviar un correo electrónico ao enderezo cdtic@xunta.gal
  • Chamar ao teléfono 881 995 200
  • Usar o formulario que aparece embaixo

En calquera caso agradecemos a súa participación e colaboración. Atenderemos a súa demanda e procuraremos que redunde na mellora da calidade dos servizos que presta a nosa Administración.

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable do tratamento:

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

Finalidades do tratamento:

Xestionar as comunicacións e solicitudes de información enviadas ao Centro Demostrador TIC de Galicia.

Lexitimación para o tratamento:

Consentimento da persoa interesada..

Destinatarios dos datos:

Non se prevén comunicacións a terceiros.

Exercicio de dereitos:

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos (link is external).

Contacto delegado/a de protección de datos e máis información:

CAPTCHA
Esta pregunta faise para comprobar que é vostede unha persoa real e impedir o envío automatizado de mensaxes lixo.
3 + 14 =
Resolva este simple problema matemático e escriba a solución; por exemplo: Para 1+3, escriba 4.