Seguimento de sistemas e procesos industriais con Zabbix e Grafana. Muutech

Sesións demostradoras individuais
Descrición:

Só por streaming

Tomar decisión baseadas en suposicións xa non vale. As empresas necesitan reaccionar de forma dinámica ante problemas antes incluso que estes acaezan, e incluso, coa situación actual que vivimos, teñen que ser capaces de asegurar o funcionamento da infraestrutura de TI mentres o seu persoal teletraballa.

Minerva facilita ter de forma centralizada e en tempo real toda a información relevante da empresa, para poder asegurar o correcto funcionamento da infraestrutura e das máquinas, e poder tamén tomar decisións baseadas en datos, e non suposicións.

 
 

 

PROGRAMA:

  • Quen é Muutech?
  • Por que e necesario hoxe en día o seguimento?
  • Minerva, plataforma de seguimento, funcionalidades destacadas
  • Casos de aplicación reais
 

IMPARTE:

Muutech
 

Muutech é unha empresa que brinda solucións de seguimento avanzado enfocado, ademais de a contornos de sistemas de información, a contornos industriais e de produción. Minerva é a nosa plataforma de seguimento, e está baseada en estándares de software libre (Zabbix e Grafana), cuxa misión é a recollida e a visualización de datos de forma sinxela provenientes de diversas fontes: máquinas industriais, autómatas, sensores, ERPs, bases de datos, servidores, equipos de rede, etc.

 

Grazas a todo isto e á nosa experiencia na industria e nas telecomunicacións, en Muutech ofrecemos solucións personalizadas chave en mano para necesidades de negocio onde a importancia de recollida de datos sexa importante e unha clara e simple visualización dos mesmos para a mellora de procesos de calquera po e a rendibilidade dentro da empresa.

 

Agasol (Asociación de empresas GAlegas de SOftware Libre)
 
Iniciativa de empresas galegas de software libre que se agrupan nunha asociación para intentar acadar maiores oportunidades de negocio, exercer como interlocutoras dun sector en fase expansiva en Galicia e, ao tempo, promover un modelo de sociedade do coñecemento no que resulta clave a liberdade para mellorar os programas informáticos e facer públicos e accesibles eses progresos.

Tamén che pode interesar

Re-acciona: Deseña o teu itinerario de mellora competitiva. Impulsando a competitividade das pemes e a industria galega

Re-acciona, é un programa conxunto de Igape, Amtega e Gain, que comprende un esquema de servizos de mellora da competitividade empresarial, nacido para capacitar as pemes ante os novos retos do mercado, dotándoas dun valor engadido que permita acelerar os seus procesos de mellora e incorporar novos coñecementos ás súas estruturas. O programa dispón dun total de 15 servizos ao redor de catro eixes de competitividade: a estratexia, a profesionalización, a dixitalización e a innovación. Ver máis

Boletín dixital

Login
Aviso Legal
Boletín do Centro Demostrador TIC Galicia (en galego)
Boletín del Centro Demostrador TIC Galicia (en castellano)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable do tratamento:

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

Finalidades do tratamento:

Tramitar súa solicitude de alta como subscritor/a do boletín dixital do Centro Demostrador TIC da Amtega.

Lexitimación para o tratamento:

Consentimento da persoa interesada..

Destinatarios dos datos:

Non se prevén comunicacións a terceiros.

Exercicio de dereitos:

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos.

Contacto delegado/a de protección de datos e máis información:

CAPTCHA
Esta pregunta faise para comprobar que é vostede unha persoa real e impedir o envío automatizado de mensaxes lixo.
4 + 0 =
Resolva este simple problema matemático e escriba a solución; por exemplo: Para 1+3, escriba 4.
Consultar os boletins anteriores