Auditorias 4.0: Un antes e un despois da COVID-19 para as auditorias de calidade. Auditoría y gestión de calidad

Sesións demostradoras individuais
Descrición:

Actividade exclusivamente por streaming
 

Desde o inicio da crise sanitaria e ante a imposibilidade de realizar actividades de avaliación in situ, iAuditoria puxo en marcha un proceso de avaliación alternativo que está baseado en técnicas de avaliación remotas. Con este proceso conséguense avaliacións que se consideran adecuadas, nas circunstancias e coas limitacións actuais, para a maioría dos procesos de avaliación, vinculados ao mantemento dos sistemas de calidade.

 

 

PROGRAMA:

 • Definicións
  • Auditoría
  • Competencia
 • Competencia das persoas responsables da xestión do programa de auditoría
  • Principios de auditoría
  • Procesos de auditoría remota
 • Competencias dos auditores

 

 

IMPARTE:

iAuditoria

iAuditoria é a aplicación web máis completa e competitiva do mercado para a dixitalización e xestión das inspeccións e auditorías de calidade.

Ofrece unha solución para a avaliación remota co fin de poder suplir na maior medida posible a imposibilidade de realizar actividades in situ naquelas avaliacións que así o requiran.

Tamén che pode interesar

Re-acciona: Deseña o teu itinerario de mellora competitiva. Impulsando a competitividade das pemes e a industria galega

Re-acciona, é un programa conxunto de Igape, Amtega e Gain, que comprende un esquema de servizos de mellora da competitividade empresarial, nacido para capacitar as pemes ante os novos retos do mercado, dotándoas dun valor engadido que permita acelerar os seus procesos de mellora e incorporar novos coñecementos ás súas estruturas. O programa dispón dun total de 15 servizos ao redor de catro eixes de competitividade: a estratexia, a profesionalización, a dixitalización e a innovación. Ver máis

Boletín dixital

Login
Aviso Legal
Boletín do Centro Demostrador TIC Galicia (en galego)
Boletín del Centro Demostrador TIC Galicia (en castellano)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable do tratamento:

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

Finalidades do tratamento:

Tramitar súa solicitude de alta como subscritor/a do boletín dixital do Centro Demostrador TIC da Amtega.

Lexitimación para o tratamento:

Consentimento da persoa interesada..

Destinatarios dos datos:

Non se prevén comunicacións a terceiros.

Exercicio de dereitos:

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos.

Contacto delegado/a de protección de datos e máis información:

CAPTCHA
Esta pregunta faise para comprobar que é vostede unha persoa real e impedir o envío automatizado de mensaxes lixo.
7 + 3 =
Resolva este simple problema matemático e escriba a solución; por exemplo: Para 1+3, escriba 4.
Consultar os boletins anteriores