Xestión de servizos de tecnoloxías da información co novo GLPI 9.5. TIC.gal

Sesións demostradoras individuais
Descrición:

Só por streaming

Porque xestionar o ciclo de vida dos activos é crítico para a túa organización. Ademais integrar a xestión dos activos, coas peticións derivadas das mesmas: solicitudes, incidencias, problemas ou cambios, permite organizar os fluxos de traballo e as persoas optimizando o seu rendemento.

 
 

 

PROGRAMA:

 • Visión xeral de GLPI. En que pode axudar á túa empresa.
 • Xestión de servizos de tecnoloxías da información con GLPI.
 • Inventario informático e (CAU) Centro de Atención a Usuarios cunha óptica ITIL.
 • Novidades en GLPI 9.5:
  • Dashboard integrado.
  • Diagrama de impactos.
  • Xestión de proxectos con Kanban.
  • Marketplace.
  • Nuevo planning.
  • Outras novidades.
 

IMPARTE:

TIC.gal
 
Empresa especializada en software de xestión de servizos TI (ITSM) con orientación ITIL: inventario de equipamento informático e soporte técnico (service desk).
 
Outros servizos: seguimento e inventarios de calquera tipo de activo.

VTA: Arboricultura. Inventario de árbores e realización de EVA (VTA)..

 

Agasol (Asociación de empresas GAlegas de SOftware Libre)
 
Iniciativa de empresas galegas de software libre que se agrupan nunha asociación para intentar acadar maiores oportunidades de negocio, exercer como interlocutoras dun sector en fase expansiva en Galicia e, ao tempo, promover un modelo de sociedade do coñecemento no que resulta clave a liberdade para mellorar os programas informáticos e facer públicos e accesibles eses progresos.

Tamén che pode interesar

Re-acciona: Deseña o teu itinerario de mellora competitiva. Impulsando a competitividade das pemes e a industria galega

Re-acciona, é un programa conxunto de Igape, Amtega e Gain, que comprende un esquema de servizos de mellora da competitividade empresarial, nacido para capacitar as pemes ante os novos retos do mercado, dotándoas dun valor engadido que permita acelerar os seus procesos de mellora e incorporar novos coñecementos ás súas estruturas. O programa dispón dun total de 15 servizos ao redor de catro eixes de competitividade: a estratexia, a profesionalización, a dixitalización e a innovación. Ver máis

Boletín dixital

Login
Aviso Legal
Boletín do Centro Demostrador TIC Galicia (en galego)
Boletín del Centro Demostrador TIC Galicia (en castellano)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable do tratamento:

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

Finalidades do tratamento:

Tramitar súa solicitude de alta como subscritor/a do boletín dixital do Centro Demostrador TIC da Amtega.

Lexitimación para o tratamento:

Consentimento da persoa interesada..

Destinatarios dos datos:

Non se prevén comunicacións a terceiros.

Exercicio de dereitos:

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos.

Contacto delegado/a de protección de datos e máis información:

CAPTCHA
Esta pregunta faise para comprobar que é vostede unha persoa real e impedir o envío automatizado de mensaxes lixo.
8 + 1 =
Resolva este simple problema matemático e escriba a solución; por exemplo: Para 1+3, escriba 4.
Consultar os boletins anteriores