#MesD Competencias persoais para a transformación dixital. Pensamento crítico

Obradoiros / Seminarios de formación
Descrición:

Santiago de Compostela CDTIC (Rúa de Airas Nunes, s/n-Conxo)

Inscricións en: 

 

Ser capaz de emitir propostas e ideas con criterios propios, así como tomar decisións razoadas, sustentadas en criterios obxectivos e susceptibles de ser argumentados de forma rigorosa no ámbito empresarial, son competencias de valor, que poden supoñer unha oportunidade para calquera profesional.

 

    

PROGRAMA:

 • Módulo 1: Unha contorna crítica. Sabemos pensar?
 • Módulo 2: A actitude para o pensamento crítico
 • Módulo 3: Pensamento, funcionamento e obstáculos
  • 3.1 Niveles de pensamento
  • 3.2. Claves para dirixir equipos remotos
  • 3.2 Diferencias no uso dos sistemas de pensamento
 • Módulo 4: Barreiras para o pensamento crítico
  • 4.1. Sesgos cognitivos
 • Módulo 5: Técnicas para pensar, analizar y decidir
  • 5.1 Argumentos
   • 5.1.1 Falacias Argumentales
  • 5.2 Acciones para filtrar contenido
  • 5.3 Posiciones perceptivas
 • Exemplo práctico/gamificación /kahoot
 
 

IMPARTE:

 

Red.es Crear Futuro

Crear Futuro forma parte da  iniciativa Profesionais Dixitais de Red.es, enmarcada dentro das liñas de actuación da Axenda Dixital para España ,cuxo fin é mellorar a empleabilidad, impulsando e favorecendo a adquisición de competencias para a transformación dixital grazas ao manexo das novas tecnoloxías dixitais.

Tamén che pode interesar

Re-acciona: Deseña o teu itinerario de mellora competitiva. Impulsando a competitividade das pemes e a industria galega

Re-acciona, é un programa conxunto de Igape, Amtega e Gain, que comprende un esquema de servizos de mellora da competitividade empresarial, nacido para capacitar as pemes ante os novos retos do mercado, dotándoas dun valor engadido que permita acelerar os seus procesos de mellora e incorporar novos coñecementos ás súas estruturas. O programa dispón dun total de 15 servizos ao redor de catro eixes de competitividade: a estratexia, a profesionalización, a dixitalización e a innovación. Ver máis

Boletín dixital

Login
Aviso Legal
Boletín do Centro Demostrador TIC Galicia (en galego)
Boletín del Centro Demostrador TIC Galicia (en castellano)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable do tratamento:

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

Finalidades do tratamento:

Tramitar súa solicitude de alta como subscritor/a do boletín dixital do Centro Demostrador TIC da Amtega.

Lexitimación para o tratamento:

Consentimento da persoa interesada..

Destinatarios dos datos:

Non se prevén comunicacións a terceiros.

Exercicio de dereitos:

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos.

Contacto delegado/a de protección de datos e máis información:

CAPTCHA
Esta pregunta faise para comprobar que é vostede unha persoa real e impedir o envío automatizado de mensaxes lixo.
10 + 0 =
Resolva este simple problema matemático e escriba a solución; por exemplo: Para 1+3, escriba 4.
Consultar os boletins anteriores