26 Xaneiro 2020
A mocidade galega compra en internet o dobre que os maiores de 35 anos
Fuente: Amtega
• Case tres de cada catro galegos de 16 a 34 anos mercan bens ou servizos na Rede
• Máis do 97% dos menores de 34 anos empregan as redes sociais, superando en case 27 puntos ás persoas de 35 anos a 74 anos
• A práctica totalidade dos fogares galegos onde residen nenos en idade escolar ten contratado Internet, máis de 17 puntos que os fogares sen nenos de 3 a 16 anos
• Os mozos e mozas son máis confiados na Rede, pero tamén adoptan máis precaucións
• Un 77% dos galegos de menos de 34 anos proporcionou información de contacto ou datos persoais na Rede, 20 puntos máis que os maiores de 35
• Preto do 59% da mocidade galega de 16 a 34 anos fai regularmente copias de seguridade da súa información persoal ou garda os contidos na nube
• Máis dun 45% limita a información que mostra nas súas redes sociais, superando en máis de 15 puntos aos maiores de 35 anos
 
O uso do comercio electrónico entre os galegos de 16 a 34 anos é practicamente o dobre que o que fan dos maiores de 35 (73,8% fronte a 38,4%).  É un dos datos que se recolle no estudo “A Mocidade e as TIC. Edición 2019” que publica hoxe o Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia (OSIMGA), adscrito á Amtega.
 
O informe sinala que o 93,7% dos mozos e mozas e 16 a  34 anos navegan diariamente  pola rede fronte ao 80,4% dos galegos de 35 a 74 anos. Entre os indicadores que analiza esta nova edición do estudo destaca, tamén, que máis do 97% dos mozos e mozas galegos empregan as redes sociais, case 27 puntos máis que os maiores de 35 anos. 
 
As actividades realizadas nas redes sociais difiren xeracionalmente e a mocidade galega supera aos maiores de 35 anos en todos os usos analizados, destacando o seguimento de contas de influencers ou marcas comerciais (realizan esta actividade o 46,3% dos mozos e mozas fronte ao 19,2% dos máis maiores) ou compartir e visionar vídeos e música, cunha diferencia de aproximadamente 26 puntos respecto aos de maior idade.
 
O uso de apps non marca demasiadas diferencias en función da idade, agás no uso de apps de xogos (sen opción a ganancia monetaria), que empregan o 33,2% dos mozos e só o 13% dos maiores de 35 anos. 
 
Fogares con nenos
A convivencia con nenos en idade escolar ( de 3 a 16 anos) anos aumenta o acceso a tecnoloxía, dende o uso de dispositivos electrónicos, de Internet ou do comercio electrónico. O 99% dos fogares galegos onde conviven nenos e nenas en idade escolar dispón de acceso a Internet de banda larga. Este indicador crece máis de dous puntos respecto a ano 2017 e supera en máis de 17 puntos porcentuais á contratación de fogares onde non residen nenos en idade escolar.
 
Nos fogares onde residen nenos en idade escolar obrigatoria, obsérvase tamén unha maior presenza de dispositivos electrónicos de acceso a Internet. Destaca a diferencia coa media no que se refere á dispoñibilidade de Tablet, Pda ou similares (19,8 puntos máis), a Smart TV (18,9 puntos) e a Consola de xogos (15,6 puntos).
 
Os menores de 35, máis confiados na Rede
Accións como subministrar datos persoais ou información de contacto, incluso información de pagos a través de tarxeta de crédito ou conta bancaria, son moito máis frecuentes entre os mozos e mozas de 16 a 34 anos. Un 77% dos galegos desa franxa de idade proporcionou información de contacto ou datos persoais na Rede, 20 puntos máis que os maiores de 35 anos.
 
Sen embargo os galegos das franxas de idade máis nova tamén adoptan máis precaucións que os maiores de 35 anos. O 58,7% dos galegos máis novos fai regularmente copias de seguridade da súa información persoal ou garda os contidos na nube fronte ao 40,9% dos maiores e limita a información que mostra nas súas redes sociais, como declara facer o 45,1% dos mozos e mozas fronte ao 49,5 dos maiores de 35 anos.
 
O PIN ou patrón de desbloqueo é a medida de seguridade máis empregada en xeral polos mozos e mozas, aínda que a diferenza salientable é que a pegada dixital ou outros datos biométricos é usada por un 34%, fronte o 19,3% dos maiores de 35 anos. 
 
Poden consultarse os datos deste informe na seguinte ligazón: www.osimga.gal

Tamén che pode interesar

Re-acciona: Deseña o teu itinerario de mellora competitiva. Impulsando a competitividade das pemes e a industria galega

Re-acciona, é un programa conxunto de Igape, Amtega e Gain, que comprende un esquema de servizos de mellora da competitividade empresarial, nacido para capacitar as pemes ante os novos retos do mercado, dotándoas dun valor engadido que permita acelerar os seus procesos de mellora e incorporar novos coñecementos ás súas estruturas. O programa dispón dun total de 15 servizos ao redor de catro eixes de competitividade: a estratexia, a profesionalización, a dixitalización e a innovación. Ver máis

Boletín dixital

Login
Aviso Legal
Boletín do Centro Demostrador TIC Galicia (en galego)
Boletín del Centro Demostrador TIC Galicia (en castellano)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable do tratamento:

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

Finalidades do tratamento:

Tramitar súa solicitude de alta como subscritor/a do boletín dixital do Centro Demostrador TIC da Amtega.

Lexitimación para o tratamento:

Consentimento da persoa interesada..

Destinatarios dos datos:

Non se prevén comunicacións a terceiros.

Exercicio de dereitos:

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos.

Contacto delegado/a de protección de datos e máis información:

CAPTCHA
Esta pregunta faise para comprobar que é vostede unha persoa real e impedir o envío automatizado de mensaxes lixo.
1 + 0 =
Resolva este simple problema matemático e escriba a solución; por exemplo: Para 1+3, escriba 4.
Consultar os boletins anteriores