#DemosXweb: Xestión integral de peticións con Gapp e GLPI

Sesións demostradoras individuais
Descrición:

Un dos grandes retos das empresas hoxe en día é optimizar as xestións, tanto internas coma externas,  utilizando ferramentas que faciliten a coordinación, minimizando o volume de comunicacións, especialmente por correo electrónico, e ofrecéndolles aos responsables parámetros medibles.

GLPI é unha ferramenta de código aberto para a xestión de departamentos TI, que cumpre con estes obxectivos.  É a solución de mobilidade para GLPI desenvolvida por TICgal.

 

 

 

PROGRAMA:

 • GLPI
  • Que é un service desk?
  • Quen precisa un service desk?
  • GLPI como solución service desk
  • GLPI como solución de inventario 
 • Que é Gapp?
  • Ciclo de vida dunha petición
   • Creación
   • Seguimentos
   • Tarefas
   • Solución
   • Enquisa de satisfacción
 • A Gapp da túa organización
  • Deeplinks
  • Notificacións
  • Control horario con TAM
 
 

IMPARTE:

TICgal e Óscar Beiro
 
TICgal
Empresa especializada en implantación, soporte e desenvolvemento para GLPI, ferramenta ITSM de código aberto. Primeiro partner de Teclib’ para GLPI en español no mundo.
Óscar Beiro
Fundador de TICgal con 12 anos de experiencia administrando instalacións GLPI / Fusioninventory.

 

 

Tamén che pode interesar

Re-acciona: Deseña o teu itinerario de mellora competitiva. Impulsando a competitividade das pemes e a industria galega

Re-acciona, é un programa conxunto de Igape, Amtega e Gain, que comprende un esquema de servizos de mellora da competitividade empresarial, nacido para capacitar as pemes ante os novos retos do mercado, dotándoas dun valor engadido que permita acelerar os seus procesos de mellora e incorporar novos coñecementos ás súas estruturas. O programa dispón dun total de 15 servizos ao redor de catro eixes de competitividade: a estratexia, a profesionalización, a dixitalización e a innovación. Ver máis

Boletín dixital

Login
Aviso Legal
Boletín do Centro Demostrador TIC Galicia (en galego)
Boletín del Centro Demostrador TIC Galicia (en castellano)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable do tratamento:

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

Finalidades do tratamento:

Tramitar súa solicitude de alta como subscritor/a do boletín dixital do Centro Demostrador TIC da Amtega.

Lexitimación para o tratamento:

Consentimento da persoa interesada..

Destinatarios dos datos:

Non se prevén comunicacións a terceiros.

Exercicio de dereitos:

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos.

Contacto delegado/a de protección de datos e máis información:

CAPTCHA
Esta pregunta faise para comprobar que é vostede unha persoa real e impedir o envío automatizado de mensaxes lixo.
2 + 7 =
Resolva este simple problema matemático e escriba a solución; por exemplo: Para 1+3, escriba 4.
Consultar os boletins anteriores