Xestión administrativa 4.0: como usar sinatura dixital e factura electrónica para mellorar os procesos administrativos. Docuten

Sesións demostradoras individuais
Descrición:

Actividade exclusivamente por streaming
 
A situación complexa que nos tocou vivir ao longo de 2020, promoveu a aceleración da dixitalización empresarial. Un proceso que podería tardar anos en perpetuarse, chegou de forma inesperada e para quedarse. Por este motivo, as compañías deben adaptarse a esta nova situación para gañar en competitividade e eficiencia. É agora ou nunca. Adaptarse ou morrer. Por que non comezar polos procesos máis recorrentes e dos que máis desperdicios xeran? Párate a pensar canto tempo e cartos deixa un traballador cada vez que debe enviar a firmar ou firmar un documento ou cada vez que se recibe unha factura e debe picala a man no sistema de facturación. Traemos a solución. Todo baixo un mesmo provedor.

 

PROGRAMA:

 • Introdución
 • Problema – Solución | Dixitaliza os procesos administrativos
 • ¿Cales e como?
  • Sinatura Dixital e envíos certificados
   • Breves pinceladas da lexislación vixente. É legal a sinatura dixital? Hai unha alternativa electrónica legal ao burofax e correos certificados?
   • Tipos de sinatura dixital 
   • Casos de éxito de compañías relevantes | Como empregan a firma dixital? Que tipos de firma dixital empregan?
  • Factura electrónica
   • Lexislación vixente sobre facturación electrónica
   • Emisión de facturación electrónica
    • Canles, formatos e casos de éxito. 
   • Recepción de factura electrónica
    • É posible recibir todas as facturas no meu sistema de contabilidade sen ter que picalas a man?
    • Indexación e compliance, mellora de eficiencia, fluxos de aprobación
    • Ferramentas para a recepción de facturas electrónicas.
    • Casos de éxito
 • Todos os beneficios de dixitalizar a parte administrativa da túa compañía
 

 

 

IMPARTE:

Docuten

Docuten é unha empresa tecnolóxica galega, con sedes na Coruña e Madrid, que conta cunha plataforma que ten como obxetivo principal converter ós seus clientes en empresas “sen papel” coa transformación dixital dos seus procesos administrativos a través da firma dixital e a emisión e recepción de facturas electrónicas. 
Conta con clientes de referencia como Zendal, Estrella Galicia, HolaLuz, Abanca, Grupo Planeta, Kimak, Levi´s, Bimba y Lola, Grupo Acebrón, Unidad Editorial, CLUN e outros. 

Tamén che pode interesar

Re-acciona: Deseña o teu itinerario de mellora competitiva. Impulsando a competitividade das pemes e a industria galega

Re-acciona, é un programa conxunto de Igape, Amtega e Gain, que comprende un esquema de servizos de mellora da competitividade empresarial, nacido para capacitar as pemes ante os novos retos do mercado, dotándoas dun valor engadido que permita acelerar os seus procesos de mellora e incorporar novos coñecementos ás súas estruturas. O programa dispón dun total de 15 servizos ao redor de catro eixes de competitividade: a estratexia, a profesionalización, a dixitalización e a innovación. Ver máis

Boletín dixital

Login
Aviso Legal
Boletín do Centro Demostrador TIC Galicia (en galego)
Boletín del Centro Demostrador TIC Galicia (en castellano)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable do tratamento:

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

Finalidades do tratamento:

Tramitar súa solicitude de alta como subscritor/a do boletín dixital do Centro Demostrador TIC da Amtega.

Lexitimación para o tratamento:

Consentimento da persoa interesada..

Destinatarios dos datos:

Non se prevén comunicacións a terceiros.

Exercicio de dereitos:

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos.

Contacto delegado/a de protección de datos e máis información:

CAPTCHA
Esta pregunta faise para comprobar que é vostede unha persoa real e impedir o envío automatizado de mensaxes lixo.
4 + 8 =
Resolva este simple problema matemático e escriba a solución; por exemplo: Para 1+3, escriba 4.
Consultar os boletins anteriores