#DemosXweb. Coñece as posibilidades de Odoo para xestionar a túa empresa

Sesións demostradoras individuais
Descrición:

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Exclusivamente por Streaming
 
Porque o contorno OdooERP permite a xestión integrada e completa en pequenas empresas da xestión da parte comercial e administrativa (vendas, facturación e contabilidade) e a xestión loxística (almacéns e compras), coas vantaxes dunha aplicación de software libre (alta personalización e adaptación aos factores propios de cada empresa).
 

 

PROGRAMA:

  • Presentación práctica dos módulos de Odoo v11 para a xestión comercial, administrativa e loxística dunha peme
  • Explicación do funcionamento básico de módulos de Odoo: CRM, vendas (backoffice, TPV, e-commerce), almacén, compras e contabilidade 
  • Exposición dun caso de xestión comercial, administrativa e loxística
  • Realización dun exercicio práctico.

IMPARTE:

Anubía Soluciones en la Nube S.L
Somos unha empresa formada por enxeñeiros industriais, economistas e enxeñeiros informáticos, o que nos posibilita ter unha visión global de calquera empresa (servizos, distribución, fabricación) e entendela tanto desde o punto de vista funcional como técnico e achegar valor como especialistas en Odoo e como consultores. O cal nos permite facilitar aos nosos clientes melloras en procesos, eficacia, eficiencia.

  

 

Tamén che pode interesar

Re-acciona: Deseña o teu itinerario de mellora competitiva. Impulsando a competitividade das pemes e a industria galega

Re-acciona, é un programa conxunto de Igape, Amtega e Gain, que comprende un esquema de servizos de mellora da competitividade empresarial, nacido para capacitar as pemes ante os novos retos do mercado, dotándoas dun valor engadido que permita acelerar os seus procesos de mellora e incorporar novos coñecementos ás súas estruturas. O programa dispón dun total de 15 servizos ao redor de catro eixes de competitividade: a estratexia, a profesionalización, a dixitalización e a innovación. Ver máis

Boletín dixital

Login
Aviso Legal
Boletín do Centro Demostrador TIC Galicia (en galego)
Boletín del Centro Demostrador TIC Galicia (en castellano)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable do tratamento:

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

Finalidades do tratamento:

Tramitar súa solicitude de alta como subscritor/a do boletín dixital do Centro Demostrador TIC da Amtega.

Lexitimación para o tratamento:

Consentimento da persoa interesada..

Destinatarios dos datos:

Non se prevén comunicacións a terceiros.

Exercicio de dereitos:

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos.

Contacto delegado/a de protección de datos e máis información:

CAPTCHA
Esta pregunta faise para comprobar que é vostede unha persoa real e impedir o envío automatizado de mensaxes lixo.
4 + 3 =
Resolva este simple problema matemático e escriba a solución; por exemplo: Para 1+3, escriba 4.
Consultar os boletins anteriores