Consultas TIC


O Servizo de Consultas TIC do CDTIC responde ás dúbidas ou consultas que vostede ou a súa empresa poidan ter e que estean vinculadas coas Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC), proporcionándolle un asesoramento que axude na súa toma de decisións.

O CDTIC resolve a pregunta devolvéndolle unha resposta dilixente mediante correo electrónico.

O Servizo de Consultas TIC mantén o anonimato da persoa ou entidade que realiza a consulta. O servizo está dispoñible tanto para persoas residentes en Galicia como para pemes emprazadas na nosa comunidade.

    As principais condicións do servizo son:
  • Resposta nun prazo de 96 horas hábiles
  • O CDTIC resolve a consulta directamente
  • O CDTIC actúa como interlocutor único ante o demandante
  • Confidencialidade, mantendo o anonimato do demandante

Tamén che pode interesar

Re-acciona: Deseña o teu itinerario de mellora competitiva. Impulsando a competitividade das pemes e a industria galega

Re-acciona, é un programa conxunto de Igape, Amtega e Gain, que comprende un esquema de servizos de mellora da competitividade empresarial, nacido para capacitar as pemes ante os novos retos do mercado, dotándoas dun valor engadido que permita acelerar os seus procesos de mellora e incorporar novos coñecementos ás súas estruturas. O programa dispón dun total de 15 servizos ao redor de catro eixes de competitividade: a estratexia, a profesionalización, a dixitalización e a innovación. Ver máis

Boletín dixital

Login
Aviso Legal
Boletín do Centro Demostrador TIC Galicia (en galego)
Boletín del Centro Demostrador TIC Galicia (en castellano)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable do tratamento:

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

Finalidades do tratamento:

Tramitar súa solicitude de alta como subscritor/a do boletín dixital do Centro Demostrador TIC da Amtega.

Lexitimación para o tratamento:

Consentimento da persoa interesada..

Destinatarios dos datos:

Non se prevén comunicacións a terceiros.

Exercicio de dereitos:

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos.

Contacto delegado/a de protección de datos e máis información:

CAPTCHA
Esta pregunta faise para comprobar que é vostede unha persoa real e impedir o envío automatizado de mensaxes lixo.
8 + 11 =
Resolva este simple problema matemático e escriba a solución; por exemplo: Para 1+3, escriba 4.
Consultar os boletins anteriores