Automatización Intelixente en Código Aberto: Converxencia dos sistemas "Robotic Process Automation" e "Internet of Robotic Things"

Sesións demostradoras individuais
Descrición:

Santiago de Compostela CDTIC (Rúa de Airas Nunes, s/n-Conxo)

Se na túa empresa estades interesados en automatizar procesos de negocio replicando as accións dun ser humano interactuando coa interface de usuario dun sistema informático esta é a túa charla.

 
 

 

 

PROGRAMA:

 

  • Introdución: A evolución dos sistemas de Intelixencia Artificial permite cada vez máis automatizar tarefas dixitais e físicas. A desaparición destas tarefas repetitivas e a velocidade do cambio supoñen un reto importante ás empresas de software. 
  • Presentación do traballo de 3,14 Financial co obxectivo de atopar colaboradores.
  • Evolución dos sistemas RPA: Sistemas cognitivos e os chatbots.
  • Outras ramas menos coñecidas de Intelixencia Artificial, pero que facilitan avanzar cara a unha automatización intelixente en dominios concretos.
  • Converxencia destes sistemas con tarefas físicas
 

IMPARTE:

3,14 Financial
 
É unha empresa de consultoría tecnolóxica e desenvolvemento de software creada en 2001. Desde entón, o enfoque ao cliente e a aposta pola innovación foron os nosos acenos de identidade. En 3.14 entendemos os obxectivos dos nosos clientes como propios e enfocamos todos os nosos procesos na maximización dos resultados.
 

  

Agasol
 
Iniciativa de empresas galegas de software libre que se agrupan nunha asociación para intentar acadar maiores oportunidades de negocio, exercer como interlocutores dun sector en fase expansiva en Galicia e, ao tempo, promover un modelo de sociedade do coñecemento no que resulta clave a liberdade para mellorar os programas informáticos e facer públicos e accesibles eses progresos.

Tamén che pode interesar

Re-acciona: Deseña o teu itinerario de mellora competitiva. Impulsando a competitividade das pemes e a industria galega

Re-acciona, é un programa conxunto de Igape, Amtega e Gain, que comprende un esquema de servizos de mellora da competitividade empresarial, nacido para capacitar as pemes ante os novos retos do mercado, dotándoas dun valor engadido que permita acelerar os seus procesos de mellora e incorporar novos coñecementos ás súas estruturas. O programa dispón dun total de 15 servizos ao redor de catro eixes de competitividade: a estratexia, a profesionalización, a dixitalización e a innovación. Ver máis

Boletín dixital

Login
Aviso Legal
Boletín do Centro Demostrador TIC Galicia (en galego)
Boletín del Centro Demostrador TIC Galicia (en castellano)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable do tratamento:

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

Finalidades do tratamento:

Tramitar súa solicitude de alta como subscritor/a do boletín dixital do Centro Demostrador TIC da Amtega.

Lexitimación para o tratamento:

Consentimento da persoa interesada..

Destinatarios dos datos:

Non se prevén comunicacións a terceiros.

Exercicio de dereitos:

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos.

Contacto delegado/a de protección de datos e máis información:

CAPTCHA
Esta pregunta faise para comprobar que é vostede unha persoa real e impedir o envío automatizado de mensaxes lixo.
1 + 10 =
Resolva este simple problema matemático e escriba a solución; por exemplo: Para 1+3, escriba 4.
Consultar os boletins anteriores